FAQ

Hvis ikke I kan blive enige om hvem der frivilligt skal flytte væk fra jeres fællesadresse, kan juraen træde til og hjælpe med at afgøre dette problem. Ejer Hvis I ejer et hus, lejlighed eller en andelslejlighed, er det første at få klarlagt hvem der står på...

Der hvor der med størst sandsynlighed opstår de største uenigheder, er, når et ægtepar skal dele hele deres formue efter mange års ægteskab. Det er typisk her at parterne handler irrationelt grundet voldsomme følelser, hvorfor det også er her, at nogen ender ud i en...

Uanset om I er gift eller samlevende, vil I altid fremover være forældre til jeres fælles børn. Som udgangspunkt skal I dele forældremyndigheden og samværet over jeres børn, hvilket betyder at I skal samarbejde om jeres børns ve og vel. I nogle situationer er det ikke...

I en skilsmisse er det vigtigt for begge parter at få sig et hurtigt overblik over den nye økonomiske virkelighed som en skilsmisse medfører. Det kan være økonomisk belastende at gå igennem en skilsmisse og derfor have store konsekvenser for de involverede. Solidarisk hæftelse Ved fælles regninger,...